Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád a režim školy

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu.

2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Při více než 3 dnech nepřítomnosti žáka ve škole,požaduje škola písemné potvrzení od lékaře. Rodiče mají povinnost informovat tř.uč., nebo řed.školy o důvodech nepřítomnosti žáka. Uvolnění z jedné vyuč.hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den tř.učitel, na více řed.školy.Písemnou žádost o toto uvolnění musí předložit předem.Uvolnění není nárokové. Řed.školy má nárok požadovat potvrzení od lékaře na každou zameškanou hodinu.

3. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

4. Žák vyhledává vyučujícího v kabinetech, ve sborovně a v ředitelně jen z vážných důvodů, jinak je přístup do těchto místností zakázán.

5. Pro dojíždějící žáky, kroužky a doučování je budova školy otevřena již od 6.45 hod.Žáci mohou navštěvovat i školní družinu.

6. Po vstupu do školy se žák přezuje, obuv odloží do botníku v šatně, svrchníky pověsí na věšák. Za obsah kapes pověšených věcí škola neručí.

7. Po zvonění žáci vyčkají příchodu vyučujícího.Pokud se vyučující nedostaví 5 minut po zvonění na hodinu, starosta třídy informuje řed.školy.