Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z kroniky První zmínky o školství ve Stříbrné Skalici pocházejí ze 17. století a jsou zaznamenány ve stříbrnoskalické kronice. První škola byla snad dřevěná, byla jednotřídní a stála v Postranní ulici, druhým místem byla škola u kostela od roku 1861 do roku 1893. Stavba školní budovy na náměstí byla zahájena 12. dubna 1893 stavitelem J. Faltou ze Zásmuk. Budova byla dokončena v září 1893 a 29. září 1893 se v této škole začalo vyučovat.

Vyučovalo se zde ve třech třídách a v roce 1903 byla zřízena jedna zatímní pobočka, tzn., že škola měla 4 třídy až do roku 1920-21. Prvním řídícím na této škole byl p. Josef Kozák, který zde působil až do roku 1922. V roce 1920 vznikla Občanská smíšená škola, od roku 1921 se dělí na obecnou a měšťanskou, což přetrvává až do roku 1947.

 V roce 1948 se obecná škola odděluje a vzniká střední škola. V roce 1953 – 54 se objevuje osmiletá střední škola, zaniká obecná škola a rýsuje se devítiletá základní škola. Tento stav trvá až do roku 1976, kdy zde vzniká základní škola mající 8 ročníků. Od roku 1992 má naše škola opět devět ročníků.

Zcela zvláštní kapitolou zdejší školy je Průmyslová škola pokračovací – každou neděli před odpolední pobožností probíhaly opakovací hodiny pro odrostlejší mládež. Po zrušení tohoto nedělního vyučování byla zřízena večerní škola pro řemeslnické učně.Tyto zvláštní školy se během let několikráte přejmenovaly a zanikly v roce 1945. Škola dříve

V letech 1906 – 1907 byla do školy zavedena pitná voda, do tříd byl vodovod zaveden až v roce 1962, roku 1922 byla zahájena přístavba dvou tříd ve školním dvoře směrem na jih. Výstavba kotelny, uhelny, jedné třídy a kabinetů probíhala od r. 1970 do r. 1973, v letech 1986 – 89 byly vyměněny trámové stropy nad 1. patrem a 2 stropy mezi prvním patrem a přízemím. V letech 1982až 1985 byla provedena generální oprava elektroinstalace, opraven komín, zakoupeny dva kotle na ústřední topení. Fasáda na budově byla obnovena v roce 1993. V listopadu 1995 začala půdní vestavba dvou tříd, dvou kabinetů a sociální zařízení, Slavnostní zahájení vyučování v nových prostorách bylo 2.9.1996. V souvislosti s touto přestavbou byla zcela zmodernizována veškerá sociální zařízení na škole. 

Plánovaná úprava náměstíV současné době je na škole dvanáct učeben: 6 kmenových učeben, z toho jedna z 10 PC, jazyková učebna s 10 PC, počítačová učebna s 15 PC, kuchyň, dílny, družina, učebna pro hudební výchovu. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá místní sál Sokola, který byl obnoven a vybaven novým tělocvičným nářadím.