Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vztah žáků a učitelů naší školy k životnímu prostředí

 Žijeme v krásné krajině a nemělo by nám být jedno, zda také tak krásná zůstane i našim potomkům. Jistě nikdo z nás není tak hloupý ani sobecký, aby záměrně znečišťoval lesy, vodu či vzduch kolem nás. Snažíme se šetřit energiemi a vodou, protože víme, že jejich zdroje nejsou na naší planetě nevyčerpatelné. A našeho příkladu by měla následovat i generace, která přichází po nás, tedy naše děti. A protože škola by měla budoucí generaci vychovávat nikoli pouze pro dobu současnou, ale především pro budoucnost, měla by být ve společnosti příkladem ekologického, čili jak se dnes moderně říká environmentálního chování a myšlení.

Co tedy naše škola konkrétně pro toto moderní a nesobecké smýšlení našich svěřenců dělá, či se zatím spíše dělat snaží?

Velkou předností naší školy je její poloha uprostřed lesnaté krajiny, která umožňuje , pokud to počasí dovolí, pobývat přímo v lese a získat tak k přírodě vztah. Jsme zapojeni do projektu „Les ve škole, škola v lese“, který organizuje ekologické sdružení Tereza. Vyučování tak probíhá přímo v lese, kde žáci provádějí pozorování a měření, jejichž výsledky pak mohou porovnávat s jinými třídami ze škol na nejrůznějších místech naší republiky.

Jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní, kde se účastníme nejen recyklování surovin (naše škola je sběrným místem použitých baterií, drobných elektrospotřebičů, třídíme odpad , konkrétně starý papír, hliník nebo plasty ), ale i nejrůznějších literárních, fotografických nebo výtvarných soutěží na téma ochrana přírody.

Snažíme se i o úklid okolí naší obce, např. kolem Jevanského potoka nebo s dětmi z 1. stupně o úklid míst, kde si děti nejvíce hrají.

Spolu s ondřejovskou základní školou pracujeme na projektu Ladova krajina v proměnách času.

Jaký vztah mají děti k ochraně přírody a k aktivitám s ní souvisejícím? V této oblasti je velice dobře poznat, jak jsou vedeny v rodině, zda se např. doma třídí odpad, zda jsou zvyklé šetřit vodou, energiemi, jak se v přírodě jsou zvyklé chovat na vycházkách a výletech s rodiči.

I naše škola jako ostatně každý, má na sobě co zlepšovat. Její budova je krásná a s bohatou historií, ale přináší to také stinnou stránku: Je postavena v době, kdy se na nějakou ochranu životního prostředí moc nemyslelo. V našem nejbližším okolí chybí nějaká zájmová organizace, která by nenásilně pomáhala utvářet vztah dětí k přírodě, jako  je např. skaut nebo jiný turisticky zaměřený kroužek . V této oblasti bychom uvítali jakoukoli pomoc např. rodičů.

Kdo by se chtěl na vlastní oči přesvědčit, jak si na tom naše škola stojí ve výše jmenovaných projektech a soutěžích, může si prohlédnout např. stránky www. tereza.net nebo wwwrecyklohraní.cz.

Děkujeme všem těm, kteří sympatické a nesobecké myšlení u dětí podporují, třeba i svým vlastním osobním příkladem. Víme přece, že tento osobní příklad je nejúčinnějším výchovným prostředkem.

 M. Studzinská